Πλαίσιο Διαβούλευσης ΣΒΑΑ
Δήμου Καλαμάτας

 

Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου Καλαμάτας, αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μια επιτυχημένης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του Σχεδίου δράσης και βασίζονται στους Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητάς του.

chevron-circle-right διαβάστε περισσότερα